ЖУРНАЛ ЛУННЫХ ДНЕЙ на 2022 год

ЖУРНАЛ ЛУННЫХ  ДНЕЙ на 2022 год
(Начало лунного дня – новолуние или восход Луны)
Москва (55°45’00″N 37°35’00″E)  Временная зона: GMT+3

 1.01 Суббота         28 л.с. 7:54:57

2.01 Воскресение 29 л.с.  9:19:58

2.01 Воскресение    1 л.с.  21:33:25 Новолуние

3.01 Понедельник  2 л.с.   10:21:06

4.01 Вторник           3 л.с.10:59:05

5.01 Среда                4 л.с. 11:22:22

6.01 Четверг            5 л.с. 11:37:43

7.01 Пятница           6 л.с. 11:48:58

8.01 Суббота            7 л.с.  11:58:11

9.01 Воскресение    8 л.с. 12:06:40

10.01 Понедельник 9 л.с. 12:15:22

11.01 Вторник          10 л.с. 12:25:16

12.01 Среда               11 л.с. 12:37:28

13.01 Четверг           12 л.с. 12:53:38

14.01 Пятница         13 л.с. 13:16:06

15.01 Суббота           14 л.с. 13:48:06

16.01 Воскресение  15 л.с. 14:32:57

17.01 Понедельник 16 л.с. 15:31:49

18.01 Вторник                2:48:21 Полнолуние

18.01 Вторник          17 л.с. 16:42:13

19.01 Среда               18 л.с. 17:59:26

20.01 Четверг           19 л.с.  19:19:2

21.01 Пятница         20 л.с.  20:40:09

22.01 Суббота          21  л.с.  22:01:10

23.01 Воскресение 22 л.с.  23:23:19

24.01 Понедельник

25.01 Вторник         23 л.с.  0:47:58

26.01 Среда               24 л.с.  2:16:35

27.01 Четверг            25  л.с.  3:49:34

28.01 Пятница         26 л.с.   5:24:33

29.01 Суббота           27 л.с.   6:53:43

30.01 Воскресение   28 л.с.  8:05:06

31.01 Понедельник  29 л.с.  8:52:55

1.02 Вторник               1  л.с.  8:45:56   Новолуние

1.02 Вторник              2 л.с.   9:22:23

2.02 Среда                   3 л.с.   9:41:10

3.02 Четверг               4 л.с.   9:54:17

4.02 Пятница             5 л.с.   10:04:28

5.02 Суббота               6 л.с.   10:13:21

6.02 Воскресение      7 л.с.   10:22:02

7.02 Понедельник    8 л.с.   10:31:29

8.02 Вторник             9 л.с.   10:42:45

9.02 Среда                 10  л.с.  10:54:

10.02 Четверг            11 л.с.   11:17:05

11.02 Пятница           12 л.с.   11:45:13

12.02 Суббота            13 л.с.   12:25:10

13.02 Воскресение    14 л.с.   13:19:19

14.02 Понедельник  15 л.с.   14:26:37

15.02 Вторник            16 л.с.   15:42:54

16.02 Среда                 17 л.с.   17:03:35

16.02 Среда                                19:56:26       Полнолуние

17.02 Четверг             18 л.с.    18:25:42

18.02 Пятница           19  л.с.   19:48:11

19.02 Суббота             20  л.с.   21:11:16

20.02 Воскресение    21  л.с.   22:35:59

21.02 Понедельник

22.02 Вторник            22    л.с.   0:03:35

23.02 Среда                  23  л.с.    1:34:41

24.02 Четверг             24 л.с.      3:07:55

25.02 Пятница           25  л.с.      4:37:52

26.02 Суббота            26 л.с.        5:54:19

27.02 Воскресение     27  л.с.     6:48:57

28.02 Понедельник    28 л.с.    7:23:31

1.03 Вторник               29 л.с      7:45:15

2.03 Среда                    30 л.с.     7:59:55

2.03 Среда                      1 л.с.     20:34:42     Новолуние

3.03 Четверг                  2 л.с.      8:10:51

4.03 Пятница                3 л.с.      8:19:59

5.03 Суббота                 4 л.с.       8:28:31

6.03 Воскресение        5 л.с.       8:37:26

7.03 Понедельник       6 л.с.      8:47:42

8.03 Вторник                7 л.с.       9:00:36

9.03 Среда                     8 л.с.       9:17:53

10.03 Четверг               9 л.с.       9:42:12

11.03 Пятница            10 л.с.      10:16:58

12.03 Суббота              11 л.с.      11:05:20

13.03 Воскресение     12 л.с.      12:07:45

14.03 Понедельник   13 л.с.      13:21:08

15.03 Вторник             14 л.с.     14:40:52

16.03 Среда                  15 л.с.      16:03:25

17.03 Четверг               16 л.с.

18.03 Пятница           16 л.с.                   10:17:30    Полнолуние

18.03 Пятница             17 л.с.      18:51:39

19.03 Суббота               18 л.с.      20:17:54

20.03 Воскресение      19 л.с.      21:46:53

21.03 Понедельник     20 л.с.      23:19:20

22.03 Вторник              20 л.с.

23.03 Среда                   21 л.с.         0:54:16

24.03 Четверг               22 л.с.         2:27:11

25.03 Пятница              23 л.с.        3:48:44

26.03 Суббота               24 л.с.        4:49:13

27.03 Воскресение       25 л.с.        5:28:01

28.03 Понедельник    26 л.с.         5:52:03

29.03 Вторник              27 л.с.         6:07:48

30.03 Среда                  28 л.с.          6:19:10

31.03 Четверг               29 л.с.          6:28:17

1.04 Пятница                30 л.с.          6:36:30

1.04 Пятница                   1 л.с.         9:24:20 Новолуние

2.04 Суббота                     2 л.с.        6:44:48

3.04 Воскресение            3 л.с.         6:54:05

4.04 Понедельник          4 л.с.         7:05:28

5.04 Вторник                    5 л.с.         7:20:27

6.04 Среда                        6 л.с.         7:41:18

7.04 Четверг                    7 л.с.          8:11:12

8.04 Пятница                 8 л.с.          8:53:37

9.04 Суббота                   9 л.с.          9:50:15

10.04 Воскресение      10 л.с.         10:59:11

11.04 Понедельник      11 л.с.         12:16:05

12.04 Вторник               12 л.с.        13:37:01

13.04 Среда                     13 л.с.       14:59:49

14.04 Четверг                 14 л.с.       16:24:00

15.04 Пятница               15 л.с.       17:50:09

16.04 Суббота                 16 л.с.      19:19:30

16.04 Суббота                16 л.с.      21:54:58 Полнолуние

17.04 Воскресение          17 л.с.    20:53:03

18.04 Понедельник        18 л.с.   22:30:36

19.04 Вторник                  18 л.с.

20.04 Среда                       19 л.с.     0:08:41

21.04 Четверг                    20 л.с.    1:38:20

22.04 Пятница                  21 л.с.    2:47:42

23.04 Суббота                   22 л.с.     3:32:45

24.04 Воскресение          23 л.с.     4:00:00

25.04 Понедельник         24 л.с.     4:17:13

26.04 Вторник                  25 л.с.      4:29:07

27.04 Среда                       26 л.с.       4:38:20

28.04 Четверг                   27 л.с.       4:46:19

29.04 Пятница                 28 л.с.       4:54:06

30.04 Суббота                   29 л.с.       5:02:34

30.04 Суббота                      1 л.с.      23:28:00 Новолуние

1.05 Воскресение                2 л.с.        5:12:43

2.05 Понедельник              3 л.с.        5:25:50

3.05 Вторник                       4 л.с.        5:43:53

4.05 Среда                            5  л.с.       6:09:42

5.05 Четверг                       6  л.с.        6:46:47

6.05 Пятница                      7  л.с.       7:37:46

7.05 Суббота                        8 л.с.        8:41:55

8.05 Воскресение               9 л.с.        9:55:20

9.05 Понедельник            9 л.с.         3:21:19

9.05 Понедельник            10 л.с.      11:13:39

10.05 Вторник                    11 л.с.      12:34:09

11.05 Среда                          12 л.с.     13:55:58

12.05 Четверг                     13л.с.       15:19:35

13.05 Пятница                   14 л.с.      16:46:18

14.05 Суббота                     15л.с.        18:17:39

15.05 Воскресение            16 л.с.       19:54:34

16.05 Понедельник          16 л.с.         7:14:04 Полнолуние

16.05 Понедельник           17л.с.        21:35:30

17.05 Вторник                     18л.с.        23:13:35

18.05 Среда                        18 л.с.

19.05 Четверг                    19  л.с.          0:35:40

20.05 Пятница                20 л.с.            1:31:40

21.05 Суббота                   21 л.с.            2:05:11

22.05 Воскресение         22 л.с.            2:25:25

22.05 Воскресение         22 л.с.

23.05 Понедельник        23 л.с.            2:38:44

24.05 Вторник                 24 л.с.             2:48:33

25.05 Среда                      25 л.с.             2:56:41

26.05 Четверг                 26 л.с.             3:04:18

27.05 Пятница               27 л.с.             3:12:17

28.05 Суббота                28 л.с.            3:21:36

29.05 Воскресение       29 л.с.             3:33:23

30.05 Понедельник      30 л.с.           3:49:21

30.05 Понедельник        1 л.с.          14:30:12 Новолуние

31.05 Вторник                   2 л.с.           4:12:00

1.06 Среда                          3 л.с.            4:44:44

2.06 Четверг                     4 л.с.            5:30:44

3.06 Пятница                   5 л.с.            6:30:29

4.06 Суббота                    6 л.с.             7:40:47

5.06 Воскресение           7 л.с.            8:56:54

6.06 Понедельник         8 л.с.          10:15:21

7.06 Вторник                  9 л.с.           11:34:43

8.06 Среда                     10 л.с.          12:55:07

9.06 Четверг                   11 л.с.         14:17:44

10.06 Пятница             12 л.с.          15:44:17

11.06 Суббота               13 л.с.          17:16:28

12.06 Воскресение     14 л.с.          18:54:42

13.06 Понедельник   15 л.с.          20:35:41

14.06 Вторник                                  14:51:40 Полнолуние

14.06 Вторник             16 л.с.         22:08:57

15.06 Среда                 17 л.с.          23:19:47

16.06 Четверг             17 л.с.

17.06 Пятница          18 л.с.            0:03:56

18.06 Суббота            19 л.с.           0:29:49

19.06 Воскресение     20 л.с.        0:45:58

20.06 Понедельник    21 л.с.       0:57:12

21.06 Вторник             22 л.с.       1:06:01

22.06 Среда                 23 л.с.        1:13:52

23.06 Четверг             24  л.с.       1:21:45

24.06 Пятница           25 л.с.       1:30:35

25.06 Суббота                26 л.с.    1:41:29

26.06 Воскресение        27 л.с.   1:55:55

27.06 Понедельник     28 л.с.    2:16:09

28.06 Вторник              29 л.с.    2:45:21

21.06 Вторник              30 л.с.     3:27:00

21.06 Вторник                 1 л.с.     5:52:11 Новолуние

30.06 Четверг                 2 л.с.     4:22:44

1.07 Пятница                  3 л.с.      5:30:20

2.07 Суббота                   4 л.с.       6:45:03

3.07 Воскресение          5 л.с.       8:02:40

4.07 Понедельник        6 л.с.       9:20:56

5.07 Вторник                 7 л.с.      10:39:28

6.07 Среда                      8 л.с.      11:59:03

7.07 Четверг                   9 л.с.     13:21:15

8.07 Пятница                10 л.с.    14:47:52

9.07 Суббота                   11 л.с.    16:20:18

10.07 Воскресение         12 л.с.   17:57:53

11.07 Понедельник         13л.с.   19:34:47

12.07 Вторник                  14 л.с.  20:57:50

13.07 Среда                                     21:37:32 Полнолуние

13.07 Среда                        15л.с.    21:55:13

14.07 Четверг                    16 л.с.    22:29:27

15.07 Пятница                   17 л.с.    22:49:59

16.07 Суббота                    18 л.с.     23:03:29

17.07 Воскресение            19 л.с.     23:13:30

18.07 Понедельник          20 л.с.     23:21:54

19.07 Вторник                   21 л.с.       23:29:55

20.07 Среда                       22 л.с.      23:38:31

21.07 Четверг                    23 л.с.      23:48:44

22.07 Пятница                  23  л.с.

23.07 Суббота                    24 л.с.       0:01:57

24.07 Воскресение           25  л.с.      0:20:09

25.07 Понедельник         26 л.с.             0:46:15

26.07 Вторник                  27 л.с.      1:23:50

27.07 Среда                       28 л.с.      2:15:29

28.07 Четверг                   29 л.с.     3:20:17

28.07 Четверг                     1 л.с.     20:54:56 Новолуние

29.07 Пятница                   2 л.с.       4:33:52

30.07 Суббота                    3 л.с.        5:51:30

31.07 Воскресение           4 л.с.         7:10:08

1.08 Понедельник           5 л.с.          8:28:40

2.08 Вторник                    6 л.с.          9:47:27

3.08 Среда                        7 л.с.           11:07:41

4.08 Четверг                   8 л.с.            12:30:57

5.08 Пятница               9 л.с.              13:58:47

6.08 Суббота               10 л.с.              15:31:38

7.08 Воскресение       11 л.с.              17:06:39

8.08 Понедельник     12 л.с.             18:34:49

9.08 Вторник               13 л.с.            19:42:52

10.08 Среда                  14 л.с.           20:26:11

11.08 Четверг               15 л.с.           20:51:59

12.08 Пятница                                     4:35:39 Полнолуние

12.08 Пятница             16 л.с.          21:08:15

13.08 Суббота              17 л.с.           21:19:40

14.08 Воскресение     18 л.с.          21:28:44

15.08 Понедельник   19 л.с.          21:36:56

16.08 Вторник           20 л.с.          21:45:19

17.08 Среда               21 л.с.            21:54:54

18.08 Четверг          22 л.с.           22:06:56

19.08 Пятница        23 л.с.           22:23:10

20.08 Суббота         24 л.с.           22:46:14

21.08 Воскресение   25 л.с.        23:19:40

22.08 Понедельник   25 л.с.

23.08 Вторник          26 л.с.          0:06:44

24.08 Среда               27 л.с.          1:07:54

25.08 Четверг           28 л.с.          2:19:43

26.08 Пятница        29 л.с.           3:37:12

27.08 Суббота          30 л.с.          4:56:39

27.08 Суббота            1 л.с.         11:17:02 Новолуние

28.08 Воскресение    2 л.с.         6:16:18

29.08 Понедельник  3 л.с.         7:35:59

30.08 Вторник           4 л.с.         8:56:30

31.08 Среда                 5 л.с.       10:19:14

1.09 Четверг               6 л.с.       11:45:32

2.09 Пятница            7 л.с.        13:16:07

3.09 Суббота             8 л.с.        14:49:23

4.09 Воскресение     9 л.с.       16:19:01

5.09 Понедельник   10 л.с.     17:33:20

6.09 Вторник             11л.с.      18:23:58

7.09 Среда                  12 л.с.      18:54:37

8.09 Четверг               13л.с.      19:13:27

9.09 Пятница            14 л.с.      19:26:09

10.09 Суббота            14 л.с.                   12:58:57 Полнолуние

10.09 Суббота            15 19:35:45

11.09 Воскресение    16 19:44:00

12.09 Понедельник  17 19:52:03

13.09 Вторник           18 20:00:54

14.09 Среда                19 20:11:41

15.09 Четверг            20 20:25:55

16.09 Пятница          21 20:45:56

17.09 Суббота           22 21:15:01

18.09 Воскресение   23 21:56:51

19.09 Понедельник 24 22:53:15

20.09 Вторник          24

21.09 Среда                25 0:01:59

22.09 Четверг           26 1:18:13

23.09 Пятница         27 2:37:40

24.09 Суббота          28 3:58:01

25.09 Воскресение 29 5:18:41

26.09 Понедельник           1     0:54:28 Новолуние

26.09 Понедельник           2    6:40:12

27.09 Вторник                    3    8:03:44

28.09 Среда                         4    9:30:37

29.09 Четверг                     5   11:01:38

30.09 Пятница                  6    12:35:47

1.10 Суббота                       7     14:08:01

2.10 Воскресение             8     15:27:41

3.10 Понедельник           9     16:24:34

4.10 Вторник                  10     16:59:30

5.10 Среда                       11      17:20:34

6.10 Четверг                   12       17:34:16

7.10 Пятница                 13       17:44:12

8.10 Суббота                   14      17:52:23

9.10 Воскресение          15      18:00:01

9.10 Воскресение         15            23:54:53 Полнолуние

10.10 Понедельник       16      18:08:06

11.10 Вторник                 17       18:17:39

12.10 Среда                     18       18:30:00

13.10 Четверг                 19       18:47:06

14.10 Пятница               20      19:11:55

15.10 Суббота                21        19:48:13

16.10 Воскресение      22        20:38:57

17.10 Понедельник     23        21:43:22

18.10 Вторник              24        22:57:02

19.10 Среда                   24

20.10 Четверг               25          0:15:12

21.10 Пятница              26          1:34:55

22.10 Суббота               27           2:55:11

23.10 Воскресение      28          4:16:23

24.10 Понедельник     29          5:39:41

25.10 Вторник               30         7:06:34

25.10 Вторник                  1        13:48:36 Новолуние

26.10 Среда                       2         8:38:11

27.10 Четверг                    3        10:14:19

28.10 Пятница                 4         11:51:04

29.10 Суббота                   5         13:18:29

30.10 Воскресение           6        14:23:55

31.10 Понедельник          7         15:04:38

1.11 Вторник                      8         15:28:35

2.11 Среда                          9           15:43:34

3.11 Четверг                    10          15:53:59

4.11 Пятница                  11           16:02:11

5.11 Суббота                    12          16:09:32

6.11 Воскресение            13        16:17:01

7.11 Понедельник          14         16:25:34

8.11 Вторник                   14:        02:03 Полнолуние

8.11 Вторник                   15         16:36:21

9.11 Среда                        16         16:51:01

10.11 Четверг                  17          17:12:09

11.11 Пятница                18          17:43:18

12.11 Суббота                 19          18:28:09

13.11 Воскресение        20         19:27:33

14.11 Понедельник       21         20:37:59

15.11 Вторник                 22       21:54:12

16.11 Среда                      23      23:12:26

17.11 Четверг                  23

18.11 Пятница                24      0:31:07

19.11 Суббота                  25      1:50:20

20.11 Воскресение        26      3:11:14

21.11 Понедельник       27      4:35:27

22.11 Вторник                28     6:04:45

23.11 Среда                     29      7:40:02

24.11 Четверг                   1        1:57:07 Новолуние

24.11 Четверг                   2       9:19:34

25.11 Пятница                  3     10:55:34

26.11 Суббота                   4      12:13:43

27.11 Воскресение           5      13:04:43

28.11 Понедельник         6     13:34:14

29.11 Вторник                   7     13:51:50

30.11 Среда                       8      14:03:28

1.12 Четверг                      9      14:12:09

2.12 Пятница                   10     14:19:34

3.12 Суббота                     11      14:26:47

4.12 Воскресение           12      14:34:43

5.12 Понедельник          13     14:44:25

6.12 Вторник                   14     14:57:20

7.12 Среда                        15      15:15:39

8.12 Четверг                               7:08:04 Полнолуние

8.12 Четверг                   16      15:42:35

9.12 Пятница                 17      16:22:03

10.12 Суббота                18      17:16:20

11.12 Воскресение        19     18:23:20

12.12 Понедельник      20    19:37:46

13.12 Вторник                21     20:54:55

14.12 Среда                    22     22:12:18

15.12 Четверг               23      23:29:31

16.12 Пятница            23

17.12 Суббота             24         0:47:22

18.12 Воскресение    25        2:07:28

19.12 Понедельник    26      3:31:44

20.12 Вторник            27       5:01:59

21.12 Среда                 28       6:38:36

22.12 Четверг            29       8:17:51

23.12 Пятница          30      9:48:11

23.12 Пятница             1      13:16:46 Новолуние

24.12 Суббота              2      10:54:18

25.12 Воскресение     3      11:33:50

26.12 Понедельник   4      11:56:32

27.12 Вторник             5      12:10:40

28.12 Среда                 6      12:20:37

29.12 Четверг             7      12:28:36

30.12 Пятница          8      12:35:56

31.12 Суббота             9      12:43:39

 

 

     

 

 

 

Запись опубликована в рубрике АСТРОЛОГИЯ, ВСЕ О ЛУНЕ с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.